Slik bor vi

 

Hovedhuset

Hovedhuset ligg på ein gard på Vatna, om lag 3 km. frå Leirvik sentrum. Huset er ein restaurert sveiservilla og vi har tatt vare på huset sitt særpreg. Vi legg vekt på ein heimleg atmosfære, og huset bær preg av å vere ein heim og ikkje ein institusjon. Huset er bygget som ein institusjon med høg kvalitet på bygningar og sikkerheit.

Kårbustad

Vi har bygget ein kårbustad på tunet vårt der det er stue/kjøkken, bad og soverom. Denne står klar dersom familien til ei av jentene våre ynskjer å komme på besøk. I kårbustaden er det og kontorer.

Stall

Vi har bygget ny stall med plass til 4 hestar. Hestane er ein viktig del av Jentespranget AS og vi bruker hest og stall som ein del av det terapeutiske opplegget vårt.

 

   

Knutsatunet

Dette er ei flott, gammal villa som er restaurert og oppgradert til institusjonsdrift. Avdelinga ligg nær sentrum med gangavstand til skular, aktivitetar m.m.

 

Vi har i tillegg avdeling Håklubben og avdeling Gruo. Begge desse ligg i bustadfelt. 

 

Utskriftsvennlig versjon finn du her

 

 

 

 

Nettside fra arego